Kamery do auta

Používanie autokamery z hľadiska legislatívy

Ako je to s používaním kamery do auta z hľadiska legislatívy na Slovensku a v Čechách? Prečítajte si článok a dozviete sa viac o zhotovovaní záznamov a ochrane osobných údajov. Autokamery a zákon všetko čo o tejto problematike potrebujete vedieť nájdete priamo tu.

 

Za posledné roky sa autokamery stali veľkým hitom. Počet áut na cestách každým rokom stúpa, a pretože počet dopravných nehôd je relatívne stabilný, ich celkový počet je vysoký. Avšak nie je vždy po nehode isté, kto ju zapríčinil. Kvalitná autokamera neumožní predchádzať takýmto situáciám, ale ak sa v takejto situácii ocitnete, pomôže definitívne určiť vinníka a ušetriť Vám tak stovky eur na náhradu škody a pokuty.


Ale ako je to naozaj s používaním kamier z hľadiska legislatívy? Môžeme kameru do auta nainštalovať a používať? Môžeme záznamy ukázať polícii alebo poisťovni? S rozvojom používania autokamier v automobiloch sa taktiež menil postoj Úradu na ochranu osobných údajov (UOOU) https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/metodicke-usmernenia. V súčasnosti je povolené zhotovovať zábery z auta v prípade, že je záznam vyhotovený súkromne na ochranu práv nadobúdateľa. Ak  záznam máme na komerčné účely alebo na zverejnenie napr. na internete môže to vyvolať zodpovedajúce sankcie u UOOU. Záznamy z kamery nesmiete nikde šíriť a na videu nesmú byť rozpoznateľné tváre iných osôb alebo ich ďalšie identifikačné znaky.
 

law

 

Záznam z dopravnej nehody sa nedá vždy použiť ako kľúčový dôkaz. Závisí aj na ďalších okolnostiach ako je napr. závažnosť situácie, množstvo ďalších dôkazov, kvalita záznamu alebo ako sa k záznamu postaví súd. Preto je veľmi dôležité vybrať si kvalitnú autokameru, ktorá bude mať optimálne FULL HD rozlíšenie a kvalitné nočné videnie pre natáčanie za zhoršenej viditeľnosti. Na druhej strane sú tu aj riziká. Záznam z vašej kamery môže byť použitý vo váš prospech, ale aj  ako dôkaz proti vám. V prípade, že poskytnete polícii záznam a tá na ňom nájde porušenie predpisov, môže vám napr. vypísať pokutu. Rovnako tak je dôležité mať na pamäti správne uchytenie kamery, ktorá nesmie prekážať vodičovi vo výhľade z vozidla.

 

Keď už sme spomenuli políciu, povedzme si ako je to so zhotovovaním záznamu jej príslušníkov. Môžeme si policajta/ku odfotiť alebo ho natáčať na kameru? Odpoveď je jednoduchá. Áno. Ale podľa stanoviska Ministerstva vnútra. Z neho vyplýva, že policajt pri vykonávaní služobných zákrokov a plnenia zákonných úloh nevystupuje ako súkromná osoba, ale vykonáva pôsobnosť orgánu verejnej správy.  V tomto prípade sa naňho nevzťahuje zákon o ochrane osobných údajov. Policajti sa samozrejme môžu takémuto výkladu brániť, avšak platí stanovisko ministerstva, pokiaľ sa vec nedostane na Ústavný súd a ten nerozhodne inak.


Pre nových majiteľov kamier do auta vám ponúkame prehľadné zhrnutie zákonných obmedzení:

1) Kamera by nemala obmedzovať výhľad vodiča

2) Záznam pre súkromnú potrebu nie je v SR, ČR obmedzený

3) Zvážte či nahrávka v prípade nehody neuškodí aj vám

4) Zverejnenie videa, na ktorom sa dajú rozoznať tváre a ŠPZ, je možné len so súhlasom dotyčných osôb

kamera do auta a zakon

 

Detailnejšie informácie Úradu na ochranu osobných údajov nájdete na tomto linku:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/metodicke-usmernenia

 

Na záver si teda všetko zhrňme. Používanie kamier do auta má pomerne jednoduché pravidlá, ktoré keď budete dodržiavať, žiadne pokuty ani sankcie vám zo strany štátnych orgánov nehrozia. Pokiaľ sa rozhodnete investovať do autokamery, vyberte si takú, ktorá splní to, čo od nej požadujete (V prípade, že sa neviete rozhodnúť, alebo si neviete vybrať, nebojte sa nechať si poradiť od odborníkov).

Používanie autokamery z hľadiska legislatívy