Kamery do auta

Mýtus o zákaze používania autokamier v Rakúsku a v EU

 

Ako je to s používaním kamier do auta v Rakúsku a ostatných členských štátoch EU v skutočnosti? Prečítajte si nasledujúci článok a dozviete sa podstatné veci o tejto problematike.

 

Úplný zákaz je len mýtus!

 

Kamery do auta sa postupne dostávajú do povedomia a vozidiel ľudí nie len na Slovensku, ale aj u našich susedov. Preto sa vo väčšom množstve objavujú záznamy z ciest na verejných portáloch, či sociálnych sieťach, čo rozprúdilo vášnivú celospoločenskú debatu. Ako ste už iste počuli, či čítali, kolujú rôzne špekulácie a dohady v ktorých krajinách sa kamery nemôžu v aute používať. Najlepšie Vám to objasní článok z magazínu AUTOBILD, ktorý sa tejto problematike venoval a ktorého citáty budú použité. 


Celý problém spojený s údajným „zákazom“ používania kamier vo vozidle ako aj používania záznamu spočíva v ochrane osobných údajov. Ak máte záujem objasniť si zákon a použitie kamery do auta v SR pozrite si náš starší článok.
 

kamera do auta DOD LS460W

 

„V Česku, rovnako ako u nás, používanie kamier a najmä poskytnutie záznamov úradom, napríklad, polícii alebo poisťovni, sa na jednej strane môže stať dôkazom neviny, ale aj nášľapnou mínou, keďže jeho autor sa ľahko dostane do rozporu so zákonom o ochrane osobných údajov. Stáva sa tak najmä zverejnením videozáznamu na internete, predovšetkým vtedy, ak sú na záberoch viditeľné evidenčné čísla iných vozidiel prípadne nezainteresovaných osôb. V zásade platí, že v takom prípade by si autor záznamu mal vyžiadať súhlas týchto osôb.“

 

V princípe to znamená, že ak už aj súhlas nezoženiete, postačí zamaskovať tváre a evidenčné čísla nezainteresovaných vozidiel. Kameru však vo vozidle zákon nijakým spôsobom nezakazuje. Ale ako je to v iných krajinách v Európe?

 

kamery do auta a EU použitie

 

„V Maďarsku sú podmienky používania autokamier podobné ako u nás. Podľa právnikov zaoberajúcich sa ochranou osobných údajov je použitie kamier a ich záznamov na súkromné účely vyňaté spod pôsobnosti príslušného zákona. Má to však niekoľko podmienok: kamera by mala byť nastavená na nižšie rozlíšenie, záznam sa nesmie uchovávať dlhšie než päť pracovných dní a vlastník musí zabezpečiť záznam proti neoprávnenému prístupu tretích osôb. Podľa rozhodnutia maďarského Najvyššieho súdu sú takéto záznamy na súdoch prípustné ako dôkaz, preto nie je možné ich napadnúť pre porušenie osobných práv.“

 

Nemecko používanie kamier zatiaľ jednoznačne nevyriešilo, niektoré súdy záznamy z kamier pripúšťajú, iné ju odmietajú. O prevládajúcich sporoch svedčia aj vyjadrenia niektorých nemeckých právnikov, ktorí považujú záznamy za prípustné, nakoľko právo na spravodlivosť a zisťovanie pravdy by malo byť prvoradé.“

 

„V Rakúsku, na rozdiel od Nemecka je tu však právna stránka veci doriešená. Hoci na prvý pohľad to vyzerá ako úplný zákaz, v skutočnosti to nie je tak jednoznačné. Ako povedal právnik rakúskeho klubu ÖAMTC Martin Hoffer, „autokamery síce nie sú zakázané, vyslovene však povolené neboli. Existujú však výnimky, kedy sú kamery prípustné. Podľa Hoffera smie vodič použiť záznam na dokázanie vlastnej neviny, pokiaľ na ňom nie sú viditeľné, napríklad, tváre nezainteresovaných osôb. Naproti tomu je možné mať bez výčitiek svedomia v aute kameru, pokiaľ slúži výlučne na súkromné účely, trebárs na zaznamenanie krásneho okolia alebo jazdy autom či motorkou. Hofferov názor potvrdzujú aj vyjadrenia šéfa dopravnej polície rakúskej spolkovej krajiny Vorarlbersko Rudolfa Salzgebera. Ako povedal pre portál Vorarlberger Nachrichten, účastník dopravnej nehody, voči ktorému sa vedie vyšetrovanie a disponuje obrazovým materiálom, môže ho predložiť na súde. Avšak za predpokladu, že na ňom nie sú rozpoznateľné nezúčastnené osoby. „Ten, kto si do auta alebo na motocykel nainštaluje kameru, aby zdokumentoval krásnu krajinu alebo výlet, sa pochopiteľne ničím neprevinil,“ skonštatoval policajný šéf.“

rudolf salzberger

 


Jedna vec je teda spoločná pre všetky spomenuté štáty a to že autokameru môžete mať bez postihu umiestnenú vo vozidle. Záznam možno tiež použiť na dokázanie neviny, ale pre úplnú bezpečnosť je ho lepšie upraviť, aby neboli viditeľné nezainteresované osoby ako aj ich evidenčné čísla. To isté platí aj pri umiestňovaní záznamov na internet, preto ak máte videá s ktorými sa chcete pochváliť, radšej sa s nimi trošku pohrajte, aby sa tá jazda nestala cestou k problémom ;)

Mýtus o zákaze používania autokamier v Rakúsku a v EU