Kamery do auta

Zákon a legislatíva používania kamery do auta

Priveľmi často sa zaoberáme otázkou o zákonoch ohľadom používania kamery do auta. Nasledujúci článok Vám objasní dôležité fakty. Na mnohých internetových portáloch sme zaznamenali pokusy o vysvetlenie tohto problému. Ako sme sa už mnoho krát dočítali, je možné bezpečnostné autokamery používať, ale nesmieme zabúdať na správne použitie a uskladnenie natočeného materiálu, ktoré by ste mali brať nazreteľ. 

 

Základné body:


-    Pre vlastnú ochranu môžete zhotovovať záznamy, ale ich uschovanie je možné len po dobu 15dní, mimo prípadu, kedy ich potrebujete pri dokazovaní napr. nehodovej udalosti už v začatom konaní. 
-    Zhotovené a uschované záznamy nesmiete poskytnúť tretej osobe.
-    Pri použití takejto kamery napr. vo firemnom vozidle musíte na tento fakt a dôvod umiestnenia kamery informovať svojich zamestnancov. 
-    Pri natáčaní interiéru vozidla napr. taxislužba, autobus atď. musí byť tento priestor označený zrozumiteľnou informáciou o monitorovaní priestoru. 


Tieto informácie sme čerpali z metodického usmernenie č.3/2013 o Kamerových informačných systémoch osobných údajoch vo vozidlách od Úradu na ochranu osobných údajov slovenskej republiky. Plné znenie dokumentu, ktorý odporúčame naštudovať, pre vyhnutie sa legislatívnym problémom pri užívaní bezpečnostných kamier do auta si môžete stiahnúť tu.

 

Zákon a legislatíva používania kamery do auta